Zdalne

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

Stypendystka projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"

Rozpatrzone zostały wnioski o stypendia w ramach projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" na rok 2020/2021 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To prestiżowe stypendium otrzymała Agnieszka Kędzierska uczennica klasy IIIa technikum w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu. Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju zawodowego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczących się w województwie kujawsko-pomorskim. Agnieszka realizuje indywidualny plan rozwoju zawodowego.

Gratulacje!

powrót

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona