Zdalne

Absolwenci strażacy

Warto spełniać swoje marzenia w ZSChE Inowrocław

Absolwenci Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu: Tomasz Łęt, Damian Pajurski, Marcin Pawlak i Hubert Nawrocki spełnili swoje marzenia i zostali zawodowymi strażakami. Pierwsza trójka pełni służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 i 2  w Inowrocławiu. Poza tokiem służby czynnie uczestniczą w działaniach ratowniczych jako druhowie OSP w Witowicach oraz OSP w Janikowie przy CIECH Soda Polska S.A. Natomiast Hubert Nawrocki realizuje swoją zawodową pasję w KPPSP Mogilno. Poniższe zdjęcia przedstawiają absolwentów jeszcze jako uczniów na ćwiczeniach oraz dla porównania, podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

  

Zawód strażaka to profesja, do której dostęp jest ograniczony. Jeżeli są ósmoklasiści, którzy chcieliby pójść w ich ślady to zapraszamy do kontynuacji nauki w klasie pożarniczej, która dla najbardziej zmotywowanych jest ścieżką ułatwiającą wstąpienie  w szeregi strażackiej braci. Jest to klasa mundurowa w liceum ogólnokształcącym pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, na terenie której odbywają się zajęcia praktyczne. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi odbywają się zajęcia z edukacji pożarniczej. W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Profil ten skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych – tak chłopców, jak i dziewcząt, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, pracą strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. 

   

Od lat zawód strażaka cieszy się niezmiennie bardzo dużym zaufaniem społecznym. Może to Twoja przyszłość!

 Tekst: mł. bryg. mgr Ireneusz Taraszka                     

powrót

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona