szkolaesport

Rozpoczęcie roku szkolnego w „Chemiku”

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II miało wyjątkowy charakter. Na uroczystość przybyła Pani Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski, która przedstawiła obejmującą od 1 września stanowisko dyrektora ZSChE Panią Dorotę Gliwińską.  Zgromadzeni na placu przed budynkiem szkoły pierwszoklasiści, delegacje klas starszych i grono pedagogicznie powitali Panią Starostę, Panią Naczelnik i nową Panią Dyrektor bukietami kwiatów.

   

Pani Starosta w słowach skierowanych do społeczności szkolnej podkreśliła, że Powiat Inowrocławski jako organ prowadzący szkołę przywiązuje ogromną  wagę do edukacji, czego wyrazem są nakłady finansowe i działania organizacyjne umożliwiające naukę w warunkach godnych XXI wieku. Zwróciła uwagę na tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich, które mają ogromny wpływ na dobrostan człowieka, a w szkole sprzyjają nauczaniu i uczeniu się.

Pani Dyrektor Dorota Gliwińska zwróciła się do wszystkich z życzeniami owocnej współpracy w nowym roku szkolnym.

  

Ze względów organizacyjnych związanych z reżimem sanitarnym starsze klasy spotkały sięz wychowawcami według przygotowanego harmonogramu. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

  

Jak co roku minutą ciszy uczczono pamięć ofiar II wojny światowej, a delegacja młodzieży udała się na miejscowy cmentarz złożyć wiązankę kwiatów.

Fot. Andrzej Jaroniewski i Tomasz Olejniczak

 

powrót

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona