szkolaesport

Dzień Patrona w „Chemiku”

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu uczciła pamięć swego Patrona podczas  mszy św. sprawowanej przez księdza Artura Sreberskiego proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożęj w Mątwach.Dalszy ciąg uroczystości odbył się w szkole. W odświętnie przybranej sali gimnastycznej młodzież wraz z nauczycielamiprzygotowali program artystyczny pod hasłem tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego „Nie lękajcie się!”. Nawiązano również do jutrzejszego Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Dorota Gliwińska powitała zaproszonych gości: Pana Tadeusza Majewskiego Wicestarostę Inowrocławskiego, Pana Sławomira Koniczyńskiego Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ks. Artura Sreberskiego Proboszcza Parafiipw. Opatrzności Bożęj, Panią Beatę Kowalską Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Panią Agnieszkę Krysiak Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Panią Mariolę Cierpisz reprezentującą ZNP w Inowrocławiu, Panią Monikę Malinowską reprezentującą Przewodniczącego NSZZ Solidarność pana Tomasza Marcinkowskiego, st. bryg.  Tomasza Kruczyńskiego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Inowrocławiu, ppłk Magdalenę Zwierzchowską Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, Pana Tomasza Molendę Członka Zarządu CIECH SODA POLSKA SA i Panią Lilianę Mila kierownika kadrCIECH SODA POLSKA SA, Panią Małgorzatę Kowalewską Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowegooraz przedstawicieli Rady Rodziców Panią Magdalenę Stefańską (przewodniczącą), Panią Gabrielę Janiszewską (zastępcę) i Panią Patrycję Gancarz (członka prezydium).

  

  

  

   

  

   

  

Pan Tadeusz Majewski podziękował za zaproszenie i na ręce pani dyrektor przekazał życzenia dalszych sukcesów, prężnego rozwoju szkoły i ugruntowania pozytywnej opinii, jaką cieszy się w środowisku lokalnym.

Odbyło się podsumowanie konkursów mających na celu popularyzowanie dzieła św. Jana Pawła II.

Karol Wojtyła - obrazy pikselem malowane - III edycja: międzyszkolnykonkurs grafiki komputerowej:

I miejsce zespół Aleksandra Rydz i Hanna Sutor z I LO im. Jana Kasprowicza,

II miejsce zespół Michał Dalewski i Szymon Surdyk z klasy IIIa w zawodzie technik informatyk(po gimnazjum) w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych,

III miejsce Wiktoria Gemziak z III LO im. Królowej Jadwigi.

Wyróżnienia otrzymali:

- Milena JastrowskaI LO im. Jana Kasprowicza,

- Zofia Głowacka Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu,

- zespół Patrycja Giermata i Magdalena Nowak z klasy IIIa w zawodzie technik informatyk (po gimnazjum) w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych,

- zespół Jakub Ostrowski i Jakub Szczęsny III LO im. Królowej Jadwigi

Laureaci szkolnego konkursu literackiego:

I miejsce Anna Kubiak (klasa III a LO po gimnazjum),

II miejsce Antoni Gawarecki(klasa I a LO).

W szkolnym konkursie biograficznym dla uczniów klas pierwszych „Jan Paweł II – człowiek, który zmienił świat” najlepsi okazali się:

I miejsce Sebastian Pawłowski (kl. I b LO),

II miejsce Wiktor Gajewski (kl. I b LO),

III miejsce Patryk Nowicki (kl. I a LO)

Nagrody dla zwycięzców ufundowane przez Panią Wiesławę Pawłowską Starostę Inowrocławskiego oraz Radę Rodziców wręczył Wicestarosta Inowrocławski Tadeusz Majewski. Dyrektor Dorota Gliwińskapodziękowała wszystkim uczestnikom oraz opiekunom uczniów biorących udział w konkursach za wspólne przeżywanie tego święta. Na zakończenie uroczystości delegacje klas złożyły symboliczne kwiaty w Izbie Patrona.

Fot. Andrzej Jaroniewski

powrót

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona