szkolaesport

Ślubowanie klas mundurowych

6 czerwca, w naszej szkole odbyła się ceremonia ślubowania klas mundurowych IV LO. Jest to następny, ważny etap edukacji uczniów klas mundurowych. Już po raz trzeci miało miejsce ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a po raz drugi uczniów klasy policyjnej. Ta ważna dla całej społeczności szkolnej uroczystość stała się stałym elementem prowadzonej edukacji pożarniczej i policyjnej.

  

Pasowania strażackim toporkiem na członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dokonał prezes OSP przy zakładach Ciech Soda Polska S.A. druh Marek Lewandowski.  Młodym strażakom legitymacje wręczyli dyrektor  szkoły Grażyna Kadłubowska wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej starszym brygadierem Andrzejem Stachowiczem. Dowódcą uroczystości był druh Ryszard Ozorowski. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP druh Roman Zieliński dokonał uroczystego odznaczenia sztandaru szkoły Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, który przyznano szkole za wyróżniającą działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

  

Imienne certyfikaty uczniom klasy pierwszej o profilu policyjnym wręczyli Komendant  Powiatowy Policji inspektor Marcin Ratajczak i dyrektor szkoły.

  

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Gołdecki, kierownik Działu Ochrony Zakładu Karnego porucznik  Adam Pilarski, przedstawicielka Ciech Soda Polska S.A. Agnieszka Woś, przedstawicielki KPP – aspirant sztabowy Barbara Kosiak, sierżant sztabowy Anna Grycman i starszy sierżant Michał Parzyszek oraz przewodnicząc Rady Rodziców Michał Przepiórka. Po części oficjalnej nowo mianowani członkowie drużyny pożarniczej oraz klasy policyjnej zostali poddani próbie wody, którą w komplecie pomyślnie przeszli. Następnie zaprezentowali zgromadzonym widzom swoje umiejętności. Z aplauzem spotkał się   pokaz musztry paradnej i sportów obronnych. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli pokaz pracy psów policyjnych przygotowany przez pracujących z nimi na co dzień przewodników: sierżanta sztabowego Kamila Kornackiego z psem Barsą i aspiranta Krzysztofa Lamańskiego z psem Cwaniakiem. Na zakończenie można było zwiedzić wystawę militariów i pamiątek z prywatnych zbiorów pana Mirosława Możdżenia  przygotowaną pod hasłem  „Na drodze do Niepodległej”.

  

Dzień ślubowania to wielkie przeżycie i podjęcie poważnego zobowiązania przez uczniów klas mundurowych liceum ogólnokształcącego. Dlatego też towarzyszyli im licznie przybyli na uroczystość rodzice.  Dzięki patronatowi komendy policji i straży pożarnej młodzież uczestniczy w wielu przedsięwzięciach służb mundurowych. Takie wspólne działania umożliwiają zapoznanie się z realiami pracy, a współpraca owocuje konkretną wiedzą i umiejętnościami.  Pomagają one w realizacji marzeń tych spośród uczniów, którzy wiążą swoją zawodową przyszłość ze służbą mundurową.

 

Fot. Andrzej Jaroniewski

powrót

do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona