szkolaesport

Kampania „Przemoc boli”

W ramach realizowanej w naszym mieście przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu ogólnopolskiej kampanii „Przemoc boli”, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji informacyjnej. Celem tej akcji było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z ulotką zawierającą adresy miejsc pomocy dla osób doświadczających przemocy. Chodziło o uświadomienie potencjalnych  świadków przemocy  o konieczności reagowania w takich sytuacjach. Uczniowie prezentowali treści kampanijne także w postaci „żywych rzeźb”.

  
 
 

(czerwiec 2018)

Tekst: Danuta Pękała-Michalik

powrót

do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona