szkolabanner

Technikum Srebrną Szkołą 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" opublikowała doroczny ranking najlepszych polskich liceów i techników. Podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabrakło w nim naszego Technikum.

Szkoła utrzymuje wysoką formę, gdyż zajęła 181. miejsce w kraju (awans o 67 miejsc), 9. w województwie i 1. w powiecie.

W Rankingu 2019 przeanalizowano wyniki 1731 techników, które zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

                  

Technikum uzyskało szkolny znak jakości i ma prawo do używania tytułu Srebrnej Szkoły 2019!

powrót

do góry

PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona