szkolabanner

Ślubowanie klas mundurowych w ZSP nr 1

6 czerwca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu odbyła się ceremonia ślubowania klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcącego. Dla uczniów klas pierwszych o profilu pożarniczym i policyjnym, a także ich licznie przybyłych rodziców, to ważna uroczystość. Pasowania strażackim toporkiem na członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dokonał prezes OSP przy zakładach Ciech Soda Polska S.A. druh Marek Lewandowski. Młodym strażakom legitymacje wręczyli dyrektor  szkoły Grażyna Kadłubowska wraz z Honorowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhem Romanem Zielińskim. Imienne certyfikaty uczniom klasy pierwszej o profilu policyjnym wręczyli I Zastępca Komendanta  Powiatowego Policji mł. inspektor Maciej Estkowski i dyrektor szkoły. Wyróżniający się uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor oraz koordynatora klas o profilu policyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy asp. Sławomira Szeląga awanse na starszego kadeta i mianowanie na dowódców drużyny.

  

Gospodarzy uroczystości zaszczycili również swoją obecnością Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego  Agnieszka Krysiak, aspirant Izabela Lewicka-Woszczak z Wydziału ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz przedstawiciel Zakładu Karnego kpt. Andrzej Komorowski.

   

 Legitymacje i certyfikaty, które młodzież otrzymała jako potwierdzenie złożonego ślubowania to wyróżnienie  i przyjęcie na siebie wielkiego zobowiązania. Uczniowie klas mundurowych powinni być przykładem nie tylko dla innych uczniów w szkole, ale także poza nią - w środowisku lokalnym i w przyszłej pracy.

  

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Pawła Spychały przekazano dyrektor Grażynie Kadłubowskiej wyrazy uznania za wkład w kształtowanie postaw młodych ludzi zgodnie z etosem policyjnym i niestandardowe podejście do programu nauczania.Po części oficjalnej odbył się przyjęty z aplauzem przez publiczność pokaz musztry w wykonaniu uczennic klasy policyjnej. Brawami nagrodzono także popis wokalny Ilony Pawłowskiej z klasy Ia LO, która wystąpi w lipcu na wojewódzkich obchodach Święta Policji w Bydgoszczy. Na boisku szkolnym zaprezentowano pokaz ćwiczeń strażackich klasy pożarniczej. Na zakończenie uczniowie przeszli symboliczny chrzest bojowy, pokonując entuzjastycznie wodną kurtynę.

  

Fot. Andrzej Jaroniewski

(czerwiec 2019)

 

powrót

do góry

PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona