szkolabanner

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września, podczas uroczystości poprzedzonej mszą świętą w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Mątwach, społeczność naszej szkoły uroczyście  rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020. Od tego roku, w wyniku reformy organizacji szkolnictwa, szkoła zmieniła  nazwę na Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II  w Inowrocławiu. Powitano zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Marcina Ratajczaka, Dyrektora Zakładu Karnego por. Wojciecha Milera, przedstawiciela Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Ireneusza Taraszkę, Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego  Małgorzatę Kowalewską, Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Stanisława Kowalewskiego oraz przewodniczącego Rady Rodziców Michała Przepiórkę.

  

Dyrektor szkoły Grażyna Kadłubowska zwróciła się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły z życzeniami wielu sukcesów w nadchodzącym roku, Szczególnie serdecznie powitani zostali uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w dziesięciu klasach pierwszych. Przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i otrzymali legitymacje szkolne. Pani dyrektor poinformowała, że w bieżącym roku szkolnym realizowane będą projekty unijne przygotowane przez Powiat Inowrocławski: w Technikum „Twoja wiedza – twoja przyszłość III”, a w Liceum Ogólnokształcącym „Omnibus II”.
W ramach projektu unijnego „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” szkoła zostanie wyposażona w dwie pracownie komputerowe – jedna nowo utworzona, a druga zmodernizowana.

 

Pod koniec wakacji dotarła do szkoły tragiczna wiadomość o śmierci ucznia Jakuba Wiącka. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.

Jak co roku delegacja młodzieży udała się z kwiatami na pobliski cmentarz parafialny, by oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej.

 

powrót

do góry

PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona