szkolaesport

Technikum w zawodzie technik analityk

Technik analityk to ciekawy kierunek, który uczy planowania i organizacji pracy w laboratorium przy obsłudze nowoczesnej aparatury. Zdobywanie wiedzy i umiejętności ułatwia duża liczba godzin zajęć praktycznych (50%) odbywających się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach chemicznych.

 

 

Technik analityk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (AU.59)– Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;

K2 (AU.60) - Wykonywanie badań analitycznych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:

1) przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;

2) pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych;

3) monitorowanie parametrów procesowych;

4) wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

5) wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

 

Po skończeniu szkoły mogą nadal kontynuować edukację na uczelniach medycznych, na kierunkach: biotechnologia, fizjoterapia, kosmetologia, chemia spożywcza, inżynieria chemiczna i środowiskowa, chemia itp.; w szkołach pomaturalnych: technik farmacji, kosmetolog, technik bhp itp. Mogą podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, przemysłu spożywczego, laboratoriach klinicznych, kryminalistycznych lub toksykologicznych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

organizacja pracy w laboratorium analitycznym, podstawy technik laboratoryjnych, podstawy chemii analitycznej, materiałoznawstwo, badania bioanalityczne i środowiskowe , działalność gospodarcza w branży chemicznej, język obcy zawodowy, techniki laboratoryjne, analityka chemiczna i środowiskowa, praktyka zawodowa.

 


do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona