c

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 września 2016r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31 grudnia 2016r.
3. Ferie zimowe. 30 stycznia - 12 lutego 2017r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 13 - 18 kwietnia 2017r.
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. 28 kwietnia 2017r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 23 czerwca 2017r.
7. Ferie letnie. 24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.

8.

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna

 


- część pisemna

ustalił dyrektor CKE:
4-26 maja 2017r.

(8-20 maja 2017r. - język polski nowa formuła)


4-24 maja 2017r.

9.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (absolwenci lat ubiegłych):
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustalił dyrektor CKE:
12 czerwca 2017r.
13 czerwca 2017r.

 10.

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 2016r.

- część pisemna (E.15, E.20, A.60, T.16)

- część praktyczna E.15 "wk"

- część praktyczna A.60 "w"

- część praktyczna E.20, T. 16 "d"

 

- 6 października 2016r.

- 3-5 pażdziernika 2016r.

- 7 października 2016r.

- 11 października 2016r.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 2017r.

Sesja 1

- część pisemna

- część praktyczna

Sesja 2

- część pisemna

- część praktyczna

 

12 stycznia 2017r.

16 stycznia - 23 lutego 2017r.

 

20 czerwca 2017r.

16 czerwca - 8 lipca 2017r.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część

egzaminu maturalnego:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka obcego nowożytnego, do którego 
przystępuje największa liczba absolwentów w danej
szkole (język angielski - pp)
 

31 października 2016r.

2 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

 

 

 

 

4 maja 2017r.

5 maja 2017r.

8 maja 2017r.do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona