szkolabanner

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3 września 2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31 grudnia 2018r.
3. Ferie zimowe. 14 - 27 stycznia 2019r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 18 - 23 kwietnia 2019r.
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. 26 kwietnia 2019r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 21 czerwca 2019r.
7. Ferie letnie. 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

8.

 

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna

 


- część pisemna

ustalił dyrektor CKE:
6-25 maja 2019r.

9-22 maja  - język polski 

6-25 maja - języki obce nowożytne


6-23 maja 2019r.

 

   

 9.

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 2019r. 

Sesja I

część pisemna

część praktyczna

 

Sesja II

część pisemna

część praktyczna

 ustalił dyrektor CKE:

 

10 stycznia 2019r.

9 stycznia, 11 stycznia - 16 lutego 2019r.

 

 

18 czerwca 2019r.

17 czerwca, 21 czerwca - 4 lipca 2019r.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część

egzaminu maturalnego:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka obcego nowożytnego, do którego 
przystępuje największa liczba absolwentów w danej
szkole (język angielski - pp)
 

2 listopad 2018r.

2 maja 2019r.

 

 

 

 

6 maja 2019r.

7 maja 2019r.

8 maja 2019r.

 

 

 do góry

PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona