szkolaCOVID

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe. 27 stycznia - 9 lutego 2020r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 9 - 14 kwietnia 2020r.
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. 24 kwietnia 2020r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 26 czerwca 2020r.
7. Ferie letnie. 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

8.

 

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna

 


- część pisemna

 

 

 

8 czerwca - 24 czerwca

 

   

 9.

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 2019r. 

Sesja I

część pisemna

część praktyczna

 

Sesja II

część pisemna

część praktyczna

 ustalił dyrektor CKE:

 

10 stycznia 2020r.

9 stycznia, 11 stycznia - 15 lutego 2020r.

 

 

23 czerwca 2020r.

22 czerwca, 24 czerwca - 9 lipca 2020r.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część

egzaminu maturalnego:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka obcego nowożytnego, do którego 
przystępuje największa liczba absolwentów w danej
szkole (język angielski - pp)
 
 
 
matematyka pozion rozszerzony
 
egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie
 
dodatkowy dzień wolny od pracy

.

2-3 stycznia 2020r. 

 

  

  

 

8 czerwca 2020r.

9 czerwca 2020r.

10 czerwca 2020r.

  

 

  

 15 czerwca2020r.

23 czerwca 2020r.

12 czerwca 2020r.

 do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona