Zdalne

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe. 4 - 17 stycznia 2021r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 1 - 6 kwietnia 2021r.
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. 30 kwietnia 2021r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 25 czerwca 2021r.
7. Ferie letnie. 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

8.

 

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:


- część ustna

- część pisemna

ustalił dyrektor CKE: 

 

7-20 maja 2021r. 

4-20 maja 2021r.

 

   

 9.

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 2019r. 

Sesja I

część pisemna

część praktyczna

 

Sesja II

część pisemna

część praktyczna

 ustalił dyrektor CKE:

 

12 stycznia 2021r.

11 stycznia, 13 stycznia - 19 lutego 2021r.

 

 

22 czerwca 2021r.

21 czerwca, 23 czerwca - 8 lipca 2021r.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część

egzaminu maturalnego:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka obcego nowożytnego, do którego 
przystępuje największa liczba absolwentów w danej
szkole (język angielski - pp)
 
 
 
egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie
 
 

.

2 listopada 2020r. 

 

  

  

4 maja 2021r.

5 maja 2021r.

6 maja 2021r.

4 czerwca 2021r. 

  

 

12 stycznia 2021r.

22 czerwca 2021r.

 do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona