c

Koła zainteresowań

Proponujemy uczniom udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Działają:

- Kola przedmiotowe:

 • teleinformatyczne - mgr Marek Kłos,
 • elektroniczne i przedsiębiorczości - mgr inż. Ewa Frankowska,
 • matematyczne - mgr Halina Białecka,
 • historyczne - mgr Elżbieta Ratańska,
 • polonistyczne,
 • geograficzne - mgr Andrzej Jaroniewski,
 • dziennikarskie - mgr Tomasz Olejniczak,
 • teatralne - mgr Jan Kowalski,
 • fizyczno-astronomiczne,
 • fotograficzne - mgr Karol Uszyński,
 • wiedzy o społeczeństwie - mgr Anna Łaszkiewicz,
 • chemiczne - mgr Barbara Rogowska,


- Teatr Szkolny "Próba", 
- SKS - sekcje:

 • piłka koszykowa dziewcząt, zespół taneczny - mgr Ewa Buczkowska,
 • piłka siatkowa chłopców, siłownia - mgr Dariusz Dulak,
 • lekkoatletyka - mgr Sławomir Michalski,
 • piłka koszykowa chłopców - mgr Tomasz Kalinowski,
 • piłka siatkowa dziewcząt, siłownia - mgr Beata Szymańska - Nawrocka,
 • siłownia - mgr Maciej Wiśniewski,


-Szkolny radiowęzeł.

Jesteśmy świadomi, że młodzi ludzie, opuszczając progi naszej szkoły, będą potrzebowali w dorosłym życiu czegoś więcej niż tylko wiedzy, jaka gwarantują im programy nauczania. Dlatego staramy się przygotować ich do pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Nasi uczniowie realizują się w różnych formach działalności społecznej - są wśród nich:

- Wolontariat, w którego ramach młodzież współpracuje min. z Ośrodkiem Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień w Inowrocławiu oraz Bankiem Żywności; nasi wolontariusze uczestniczą w akcjach i kampaniach ogólnopolskich i miejskich, pracują w świetlicach socjoterapeutycznych, współorganizują imprezy dla dzieci, uczestniczą w rozmaitych szkoleniach

- Szkoła Liderów, w ramach której uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim, biorą udział w szkoleniach mających na celu rozwijanie idei samorządności oraz kształcenie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej

- Młodzieżowa Rada Miasta.

do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona