szkolaesport

IV Liceum Ogólnokształcące

Klasa pożarnicza 

 

 

Klasa pożarnicza to klasa mundurowa liceum ogólnokształcącego pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Profil ten skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych – tak chłopców, jak i dziewcząt, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, pracą strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. 

Uczniowie opanują wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W klasie tej prowadzone będą zajęcia lekcyjne zgodne z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem przedmiotów: chemia, wiedza o społeczeństwie. Program nauczania uzupełniony zostanie o przedmioty z zakresu kształcenia pożarniczego: edukację pożarniczą oraz zdrowotną.

Uczniowie mogą kontynuować naukę języka angielskiego, natomiast drugim językiem do wyboru będzie niemiecki, francuski lub rosyjski.

Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych uprawnień: szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, kurs udzielania pierwszej pomocy, kartę pływacką.

Szkoła posiada wiele atutów ułatwiających realizację programu nauczania, między innymi salę sportową z siłownią oraz kompleks boisk Orlik. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Powiatowej Straży Pożarnej.

Tylko ta szkoła pozwoli Ci skutecznie ubiegać się o podjęcie dalszej nauki w szkołach pożarniczych, umożliwi ukończenie studiów pożarniczych, rozpoczęcie studiów na uczelniach wojskowych, policyjnych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Nasi absolwenci będą mogli także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.


 

Klasa policyjna


Celem kształcenia uczniów w mundurowej klasie policyjnej będzie zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej. W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat teoretycznego i praktycznego przygotowania policyjnego.

Zajęcia szkolne będą prowadzone wg ramowego planu liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami: wiedza o społeczeństwie i geografia.

Program zostanie poszerzony o edukację policyjną, realizowaną w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu. W ramach tego przedmiotu uczniowie zostaną zapoznani z organizacją i historią policji, podstawami prawa, prewencją, technikami interwencyjnymi i samoobrony, zasadami postępowania dochodzeniowego, ruchu drogowego, ratownictwa medycznego, zasadami posługiwania się bronią, musztrą i etyką zawodową policjanta.

Program zostanie wzbogacony o kryminologię kryminalistykę. W ramach tego przedmiotu uczniowie będą

 mieli możliwość zapoznania się z metodami stosowanymi w laboratoriach kryminalistycznych oraz wykonania prostych analiz chemicznych takich jak: analizy wagowe, jakościowe, mikroskopowe i identyfikacji daktyloskopijnej. Przewidziany jest udział w zajęciach terenowych, wycieczkach i uroczystościach policyjnych.

Uczniowie mogą kontynuować naukę języka angielskiego, natomiast drugim językiem do wyboru będzie: niemiecki, francuski lub rosyjski.

Ukończenie tej klasy jest punktowane podczas naboru do pracy w policji. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwia kontynuowanie nauki na studiach na takich kierunkach jak: studia policyjne, bezpieczeństwo narodowe, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia.

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona