szkolaesport

Technikum w zawodzie technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska to osoba doskonale przygotowana do pracy na samodzielnym stanowisku jak i do kontynuowania nauki na wyższej uczelni. Absolwenci mogą studiować: inżynierię środowiska, biotechnologię, chemię, technologię chemiczną, biologię, inżynierię biomedyczną, zarządzanie środowiskiem.

Ochrona środowiska to kierunek przyszłości, który często zamawiają wyższe uczelnie, promowany jest stypendium finansowym. Polityka ekologiczna Polski oraz nasze członkostwo w Unii Europejskiej, zmusza do poszukiwania specjalistów w tej dziedzinie. Dotacje z Unii Europejskiej na doprowadzanie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków oraz zamianę konwencjonalnych źródeł energii na alternatywne odnawialne, sprawiły, że na rynku pracy szuka się specjalistów tej branży.

Technik ochrony środowiska zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K.1 (R.07) - Ocena stanu środowiska

K.2 (R.08) - Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

W trakcie nauki łączona jest teoria z praktyką, dlatego oprócz lekcji teoretycznych prowadzone są zajęcia w laboratoriach, jak również zajęcia terenowe oraz wycieczki przedmiotowe. Każdy uczeń bierze udział w czterotygodniowych praktykach w wybranych przedsiębiorstwach.

Wybrane efekty kształcenia:

1/ badanie stanu środowiska,
2/ monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
3/ sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,
4/ planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami,
5/ planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska.

Możliwość zatrudnienia absolwenta w organach administracji państwowej, ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wód, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach monitoringu środowiska, instytutach naukowo-badawczych, działach ochrony środowiska zakładów pracy, prywatnych firmach specjalistycznych.

Nauczane przedmioty:

stan i zasoby środowiska, ochrona wód, ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami, gospodarka odpadami oraz ochrona gleb, działalność gospodarcza w ochronie środowiska, język obcy w ochronie środowiska, monitoring środowiska, organizacja prac w ochronie środowiska, komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska.

 

do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona