szkolabanner

Projekty unijneProjekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018.

Projekt jest finansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego, krajowych oraz powiatu.

W ramach projektu w ZSP 1 realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia pozalekcyjne: „Grafika komputerowa” dla uczniów Technikum w zawodach technik teleinformatyk i technik elektronik,

2. Staże zawodowe dla uczniów Technikum w zawodzie technik analityk (realizacja w okresie wakacyjnym).


Biblioteczka równościowa

 

Relacja z zajęć październik 2017

Relacja z zajęć listopad/grudzień 2017

Relacja z zajęć styczeń/luty 2018

Relacja z zajęć marzec/kwiecień 2018

Relacja z zajęć maj/czerwiec 2018

Staże zawodowe - relacja ze spotkania czerwiec 2018

do góry

PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona