szkolaesport

Technikum w zawodzie technik technologii żywności

 

Technik technologii żywności zajmuje się opracowaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych i technologii.

Technik technologii żywności zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (TG.02) – Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;

K2 (TG.17) - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:

1) produkowanie wyrobów spożywczych;

2) organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;

3) nadzorowanie eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych..

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

 

Po skończeniu szkoły mogą nadal kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w zakładach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach przemysłu spożywczego oraz instytucjach prowadzących: badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności. Zawód pozwala również założyć własną firmę.

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

technika w przetwórstwie spożywczym, przetwórstwo spożywcze, działalność gospodarcza w przemyśle spożywczym, język obcy zawodowy, technologie przetwórstwa spożywczego, podstawy analizy żywności, gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa spożywczego, procesy produkcji wyrobów spożywczych, analiza żywności,praktyka zawodowa .

 

 

 


do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona