Archiwum dnia: 2023-09-07


person holding silver and gold coins
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z późn. zm. Stypendium ma charakter socjalny dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych […]

STYPENDIA MARSZAŁKA – Stypendia ...


person putting coin in a piggy bank
Podstawa prawna: Uchwała Nr LVI/489/2023 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie […]

Stypendium dla szczególnie uzdolnionych ...