Archiwum dnia: 2023-09-28


Turystyka i krajoznawstwo to ważny element w edukacji szkolnej. Dotyczy aktywnego wypoczynku, posiada walory zdrowotne, kształtuje pozytywne cechy charakteru, wzmacnia relacje koleżeńskie, integruje, uczy współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej oraz umożliwia zdobycie wiedzy. W słoneczny dzień, 20 września 2023 roku,  klasa IIa LO pożarnicza z wychowawcą, p. Dawidem Citkowiczem […]

SPORTOWYM  KROKIEM PRZEZ  INOWROCŁAW