informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Komers

 

Dzisiaj, 29 kwietnia 2022 r. wręczono świadectwa ukończenia szkoły w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego  Włodzimierz Figas, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego Agnieszka Krysiak,  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Sławomir Koniczyński, dyrektor Zakładu Karnego ppłk Dorota Zwierzchowska, zastępca  komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej mł. bryg. Ireneusz Taraszka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Stanisław Kowalewski, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Jacek Dombek,  naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji podinsp. Paweł Fajfer, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Stefańska  i jej zastępca Gabriela Janiszewska. W imieniu Pani Wiesławy Pawłowskiej Starosty Inowrocławskiego, tytuły  „Primus inter pares” dla uczniów z najwyższą średnią w całym cyklu nauczania - Michała Zdziarskiego z klasy IV b Technikum Informatycznego i Jagody Broniszewskiej z klasy III a Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum - wręczyli Pan Włodzimierz Figas Członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego oraz Pani Agnieszka Krysiak Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia. Rada Rodziców ufundowała dziesięć stypendiów dla najlepszych uczniów oraz voucher dla szkoły na zakup pomocy dydaktycznych. Absolwenci wyróżniający się na niwie naukowej, sportowej i społecznej otrzymali również nagrody książkowe. Nagrody specjalne dla uczniów odnoszących sukcesy w edukacji pożarniczej wręczył zastępca  komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej mł. bryg. Ireneusz Taraszka.

   

  

    


Absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe średnie wyniki w nauce w całym cyklu kształcenia:

Technikum

1. Michał Zdziarski kl. IV b Technikum Informatyczne                                       

2. Michał Bruch kl. IV  Technikum Teleinformatyczne                 

3. Wojciech Surdyk kl. IV a Technikum Informatyczne                   

4. Agnieszka Kędzierska kl. IV a Technikum Informatyczne            

5. Gabriela Szczepańska kl. IV Technikum Analityczne                    

6. Krystian Nalazek kl. IV Technikum  Teleinformatyczne               

7. Wiktoria Łukomska kl. IV Technikum Informatyczne                  

8. Kornel Nowacki kl. IV Technikum Informatyczne                                 

Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum

1. Jagoda Broniszewska kl. III a                                                           

2. Maria Kujawa kl. III a                                                                        

3. Adrian Świtała kl. III a                                                                       

4. Anna Kubiak kl. III a                                                                          

5. Paulina Nawrocka kl. III a                                                                 

6. Julia Woźniak kl. III b     

  

 

 

                                                        

Dyrektor szkoły pani Dorota Gliwińska życzyła absolwentom, aby mogli rozwinąć skrzydła realizując swoje pasje i plany życiowe. Miłym akcentem były kwiaty, którymi młodzież wyraziła swoje podziękowanie nauczycielom za lata nauki.

Fot. Andrzej Jaroniewski i Tomasz Olejniczak

powrót

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona