informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Technikum w zawodzie technik analityk

Technik analityk to ciekawy kierunek, który uczy planowania i organizacji pracy w laboratorium przy obsłudze nowoczesnej aparatury. Zdobywanie wiedzy i umiejętności ułatwia duża liczba godzin zajęć praktycznych (50%) odbywających się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach chemicznych.

 

 

Technik analityk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (CHM.03.)– Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych;

K2 (CHM.04.) - Wykonywanie badań analitycznych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:

1) dobieranie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;

2) pobieranie i przygotowanie próbek do badań w laboratorium analitycznym;

3) prowadzenie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

4) prowadzenie badań bioanalitycznych;

5) prowadzenie badań środowiskowych.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

 

Po skończeniu szkoły mogą nadal kontynuować edukację na uczelniach medycznych, na kierunkach: biotechnologia, fizjoterapia, kosmetologia, chemia spożywcza, inżynieria chemiczna i środowiskowa, chemia itp.; w szkołach pomaturalnych: technik farmacji, kosmetolog, technik bhp itp. Mogą podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, przemysłu spożywczego, laboratoriach klinicznych, kryminalistycznych lub toksykologicznych.

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

organizacja pracy w laboratorium analitycznym, podstawy technik laboratoryjnych, obliczenia chemiczne, podstawy chemii analitycznej, materiałoznawstwo, badania bioanalityczne i środowiskowe, język angielski w praktyce laboratoryjnej, techniki laboratoryjne, analiza chemiczna, analiza mikrobiologiczna i środowiskowa, praktyka zawodowa.

 


do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona