Kierunki kształceniaUWAGA! Po wypełnieniu wniosku elektronicznego, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru!

13 października 2023 r. w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas mundurowych. Do ślubowania przystąpili uczniowie klas pierwszych o profilu policyjnym i pożarniczym. Uczniowie starszych klas Liceum Ogólnokształcącego asystowali młodszym koleżankom i kolegom w tej uroczystej chwili. Dowódcą uroczystości był druh […]

Ślubowanie klas mundurowych w ...


Pani Agnieszka Krysiak- Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Pani Jolanta Nowak – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu testują gogle do bezzałogowych statków powietrznych (dronów).Nasza szkoła otwiera nowy kierunek – obsługa bezzałogowych statków powietrznych, które są wykorzystywane praktycznie wszędzie.Drony mają zastosowanie w […]

Drony – szansa i ...


Zapraszamy młodzież, która chce zawodowo związać się ze służbami policyjnymi. Przedmioty uzupełniające: edukacja policyjna realizowana w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu oraz kryminologia i kryminalistyka. Poznasz: organizację pracy w policji, podstawy prawa, zasady prewencji, techniki interwencyjne, samoobronę, zasady postępowania dochodzeniowego, ruchu drogowego, ratownictwa medycznego i posługiwania się bronią, […]

Klasa policyjnaInteresujesz się pracą strażaka? Wyrażasz gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym podczas akcji ratowniczych? Rozpocznij naukę w klasie pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Opanujesz wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania […]

Klasa pożarnicza


Technik elektronik to specjalista w dziedzinie urządzeń elektronicznych. Elektronika jest szybko zmieniającą się dziedziną nauki, która szczególnie w ostatnich latach znacząco wpłynęła na jakość i komfort życia ludzi. Nauczysz się: montażu i serwisowania urządzeń elektronicznych, instalowania telewizji satelitarnej, kablowej oraz systemów alarmowych, obsługi aparatury pomiarowej i diagnostycznej. Poznasz najnowsze osiągnięcia […]

Technik elektronik


Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód, który uczy planowania, organizacji i wykonywania analiz w laboratorium z zastosowaniem specjalistycznej aparatury. Nauczysz się: pobierać, przygotowywać próbki i je analizować, wykonywać badania laboratoryjne, bioanalityczne i środowiskowe, obsługiwać aparaturę laboratoryjną. Zdobywanie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach zajęć praktycznych, […]

Technik analitykSUPER nowością w naszej ofercie jest technik informatyk z obsługą bezzałogowych statków powietrznych, gdzie rozszerzamy program nauczania o elementy: fotografii termicznej, kręcenia filmów, zbierania materiałów geodezyjnych, obsługi i planowania lotów bezzałogowych. Otwiera to możliwość podjęcia pracy w służbach mundurowych, w branży budowlanej oraz nagrywania filmów okolicznościowych. Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje […]

Technik informatyk z obsługą ...


Technik informatyk z elementami grafiki komputerowej oprócz dwóch kwalifikacji związanych z zawodem, to jest Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, nauczysz się projektowania własnych grafik komputerowych 2D i 3D. Da to możliwość swobodnego i kreatywnego […]

Technik informatyk z elementami ...


Nowością jest kierunek technik teleinformatyk z E–sportem z dodatkowymi zajęciami z projektowania gier komputerowych, animacji i modelowania przestrzennego oraz analizy taktyk i strategii w grach komputerowych. Nauczysz się: obsługi central telefonicznych, projektowania lokalnych sieci komputerowych, zdalnego zarządzania serwerami, obsługi systemów komputerowych oraz ich zabezpieczania przed niepowołanym użytkownikiem. Poznasz najnowsze technologie […]

Technik teleinformatyk z e-sportem