NabórUWAGA! Po wypełnieniu wniosku elektronicznego, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru!


Pani Agnieszka Krysiak- Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Pani Jolanta Nowak – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu testują gogle do bezzałogowych statków powietrznych (dronów).Nasza szkoła otwiera nowy kierunek – obsługa bezzałogowych statków powietrznych, które są wykorzystywane praktycznie wszędzie.Drony mają zastosowanie w […]

Drony – szansa i ...


14 kwietnia, odbyły się tzw. drzwi otwarte dla uczniów kończących szkołę podstawową. W tym roku szkoła proponuje naukę w zawodach: technik teleinformatyk z e-sportem, technik informatyk z elementami grafiki komputerowej, technik informatyk z obsługą bezzałogowych statków powietrznych, technik elektronik i technik analityk. Liceum ogólnokształcące zaprasza do klas mundurowycho profilu policyjnym […]

Drzwi otwarte