Stypendia


person putting coin in a piggy bank
Podstawa prawna: Uchwała Nr LVI/489/2023 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie […]

Stypendium dla szczególnie uzdolnionych ...


Dzisiaj, 23 czerwca 2023 r. wręczono świadectwa promocyjne w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia, Pani Liliana Mila menadżer HR Ciech Soda Polska S.A. oraz Pani […]

Zakończenie roku szkolnego w ...


Dzisiaj, 28 kwietnia 2023r. wręczono świadectwa ukończenia szkoły w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Włodzimierz Figas – Wicestarosta Inowrocławski, Pani Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia, dr Bartosz Myśliwiec – Kierownik […]

KomersDnia 7 grudnia 2022 r. w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Przyznawane jest uczniom szkół, w których można zdać maturę.  Zdobywa je osoba, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef […]

Stypendyści Premiera