informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

e-Learning

e-learning

W dobie informatyzacji społeczeństwa i coraz powszechniejszego dostępu do Internetu, wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu i uczeniu się jest już czymś naturalnym. Do tego celu potrzebne jest nam jedynie odpowiednie środowisko umożliwiające wspieranie tych procesów, komputer i Internet.

Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Modularne obiektowo zorientowane środowisko nauczania)  jest platformą oferującą bardzo zróżnicowane możliwości zarówno nauczycielom jak i uczniom. Dzięki niej stworzymy kurs, szkolenie, egzamin, zweryfikujemy wiedzę, udostępnimy materiały dydaktyczne i notatki, skontaktujemy się z innymi uczestnikami zajęć, razem rozwiążemy problem. Wszystko to z wykorzystaniem dostępnych multimediów. Elastyczność platformy w dostosowaniu do własnych potrzeb wspomaga proces uczenia się i nauczania, a jej zastosowanie doskonale wpisuje się w model pracy z uczniem zarówno słabym jak i zdolnym.

Moodle to także opis "leniwego" dochodzenia do czegoś. Ma to być proces, podczas którego w przyjemny sposób wnikliwie będziemy rozpatrywać problem a następnie rozwiążemy go. Wszystko to dzieje się podczas pracy z komputerem - nieodłącznego elementu naszego życia. Program jest prosty w obsłudze i posiada menu w języku polskim. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako oprogramowanie open source zgodnie z licencją GNU GPL.

Nasze doświadczenia wskazują na pozytywne efekty wprowadzenia platformy do pracy szkoły.

 

Zapraszam do korzystania i życzę przyjemnej i efektywnej pracy.

(rp)

 

 

 

hhhh

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona