informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Historia

1945 - przemianowanie Kursu Zawodowego "dla synów pracowników fabryki" na Fabryczną Szkołę Zawodową przy zakładach "SOLWAY" w Mątwach

1946 - zmiana nazwy szkoły na Gimnazjum Przemysłowe o kierunkach mechanicznym i chemicznym

1947 - uruchomienie warsztatów szkolnych

1948 - utworzenie Gimnazjum Chemicznego

1949 - powołanie Liceum Chemicznego

1950 - oddanie nowego gmachu obecnej siedziby szkoły oraz powstanie Technikum Chemicznego dziennego i wieczorowego

1951 - otwarcie w gmachu szkoły filii Bydgoskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej

1951 - utworzenie Zasadniczej Szkoły Chemicznej

1952 - pierwsza matura klas o specjalnościach elektrochemicznych, mechanicznych i chemicznych

1952 - wybudowanie gmachu internatu szkolnego, obecnie gmachu Starostwa Powiatowego

1957 - przejęcie szkoły podległej uprzednio Ministerstwu Przemysłu Chemicznego przez Ministerstwo Oświaty

1958 - utworzenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych

1959 - pierwszy zjazd absolwentów

1962 - nadanie istniejącym szkołom nazwy Zespół Szkół Zawodowych

1966 - powstanie Technikum Budowlanego dla Pracujących

1966 - nadanie Technikum Chemicznemu i Zasadniczej Szkole Chemicznej imienia Pawła Findera

1967 - ufundowanie szkole sztandaru przez Inowrocławskie Zakłady Sodowe i Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół Zawodowych

1967 - wybudowanie szkolnej sali gimnastycznej

1968 - oddanie nowego budynku dla Zasadniczej Szkoły Budowlanej

1972 - utworzenie przy Zespole Szkół Zawodowych Liceum Zawodowego o specjalnościach mechanicznych i Technikum Chemicznego dla Pracujących

1975 - oddanie stadionu szkolnego

1975 - utworzenie Liceum Zawodowego (Chemicznego) przy Zespole Szkół Zawodowych

1975 - utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej HSG "Irena" oraz Technikum Szklarskiego dla Pracujących

1976 - powołanie Szkoły Mistrzów dla HSG "Irena"

1977 - Zmiana nazwy Zespół Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Zawodowych nr 1

1980 - utworzenie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu

1982 - powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej tokarzy

1985 - utworzenie Technikum Mleczarskiego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (poligraficznej)

1987 - powołanie Technikum Elektronicznego, Zasadniczej Szkoły Elektronicznej oraz Szkoły Przysposabiającej do Zawodu jako filii Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK "Dymitrow" w Bytomiu

1988 - zmiana nazwy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH w Inowrocławiu

1989 - reaktywowanie zaocznego Technikum Chemicznego dla Pracujących

1990 - utworzenie Technikum Elektronicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Elektronicznej

1991 - ufundowanie szkole nowego sztandaru przez Komitet Rodzicielski, zakłady opiekuńcze i absolwentów

1991 - utworzenie Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik technologii żywności

1992 - powołanie Rady Szkoły

1992 - opracowanie Statutu Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych

1993 - włączenie Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych do programu MOVEfinansowanego z funduszu PHARE Unii Europejskiej

1993 - utworzenie zaocznego Technikum Elektronicznego dla Pracujących, Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ochrony środowiska oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

1995 - zjazd absolwentów z okazji jubileuszu 50 - lecia szkoły

1995 - pierwszy wyjazd uczniów ZSChiE do Wielkiej Brytanii w ramach współpracy (1994 - 2001) z Centrum Młodzieżowym w Chelmsford w hrabstwie Essex

1995 - realizacja programu "MOVE" w zakresie przedmiotów: ochrona i kształtowanie środowiska, informatyka, wprowadzenie do świata pracy

1998 - powołanie IV Liceum Ogólnokształcącego

1998 - udostępnienie sal szkolnych dla zaocznego kierunku Ochrona i kształtowanie środowiska bydgoskiej Akademii Techniczno - Rolniczej

2001 - przejęcie Warsztatów Szkolnych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu

2002 - zmiana nazwy Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu

2002 - Przekształcenie istniejących szkół w:

  • trzyletnie IV Liceum Ogólnokształcące
  • czteroletnie Technikum w zawodzie:
    • technik elektronik,
    • technik technologii żywności,
    • technik ochrony środowiska,
  • trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie monter elektronik

2003 - utworzenie Technikum w zawodzie technik analityk

2003 - nawiązanie współpracy Chelmsford Country High School for Girls z Wielkiej Brytanii

2005 - utworzenie Technikum w zawodzie technik teleinformatyk i trzyletniego Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik elektronik

2005 - nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Jana Pawła II

2005 - ufundowanie nowego sztandaru szkoły

2005 - zjazd absolwentów z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia szkoły

2005 - reprezentowanie Polski przez grupę uczniów na Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Krajów Unii Europejskiej w Anglii (Cambridge - London)

2007 - kwalifikacja szkoły do realizacji ogólnopolskiego projektu "Przyjazna szkoła"

2008 - otwarcie nowej pracowni komputerowej oraz pracowni językowej

2008 - otwarcie kompleksu boisk "Orlik"

2009 - szkoła przystąpiła do realizacji projektu dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych dla klas liceum pod nazwą „Zdobyć wiedzę – ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć” i dla klas technikum pod hasłem „Chcesz zostać orłem – przyjdź na zajęcia pozaszkolne”.

2010 - szkoła przystąpiła do ralizacji projektu "Zostań Omnibusem - zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym.

2010 - remont kapitalny sali gimnastycznej

2010 - obchody 5 rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II

2011 - szkoła otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II

2011 - rozpoczęła działalność lokalna Akademia CISCO w zakresie dla sieci małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostawców usług internetowych CCNA

2012 - modernizacja świetlicy szkolnej

2013 - podpisanie umowy o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku

2013 - kompleksowa modernizacja laboratoriów chemicznych

2013 - przystąpienie do projektu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i poalekcyjnych dla uczniów technikum "Twoja wiedza - Twoja przyszłość"

2014 - Technikum w Zespole Szkół uzyskało tytuł "Srebrnej Szkoły 2014" w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

2014 - podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz utworzenie klasy patronackiej o profilu pożarniczym w ramach IV LO

2014 - utworzenie pracowni konfiguracji i eksploatacji urządzeń teletransmisyjnych oraz pracowni sieciowych systemów serwerowych

2014 - szkoła zdobyła tytuł "Bezpiecznej Szkoły" oraz członkowstwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół

2015 - Technikum w Zespole Szkół uzyskało tytuł "Złotej Szkoły 2015" w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona