informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Technikum w zawodzie technik informatyk

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Zawód ten daje w przyszłości możliwość wyboru spośród wielu specjalizacji, między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysł skończywszy na rozrywce.

Technik informatyk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (INF.02.) – Administracjai eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

K2 (INF.03.) – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych ,

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła oferuje także w trakcie nauki szkolnej dodatkową możliwość ukończenia kursu
z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń CISCO.

Uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do środowiska Office 365 online oraz Azure Dev Tools for Teaching z bezpłatnym oprogramowaniem firmy Microsoft (w tym Windows 10 oraz Windows Server). Mają także możliwość korzystania z bezpłatnego oprogramowania firmy Autodesk np: AutoCad i Fusion 360.

Wybrane efekty kształcenia:

1) montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,

2) projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

3) projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych,

4) tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika. Po ukończeniu nauki technik informatyk może pracować:

  • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne na stanowiskach pracy,

  • firmach administrujących sieci komputerowe,

  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,

  • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,

  • punktach serwisowych,

  • sklepach komputerowych,

  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie podstawowych usług informatycznych.Nauczane przedmioty zawodowe:systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, język angielski zawodowy, montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, praktyki zawodowe.

 

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona