informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 września 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31 grudnia 2021r.
3. Ferie zimowe. 17 - 30 stycznia 2022r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 14 - 19 kwietnia 2022r.
5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. 29 kwietnia 2022r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 24 czerwca 2022r.
7. Ferie letnie. 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

8.

 

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:


- część ustna

- część pisemna

ustalił dyrektor CKE: 

 

18-20 maja 2022r. 

4-20 maja 2022r.

 

   

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

(Formuła 2017)

Sesja I

część pisemna

część praktyczna

 

Sesja II

część pisemna

część praktyczna

 

Egzaminy zawodowe (Formuła 2019)

Sesja II. Lato 2022

część pisemna

część praktyczna

 

 

 

ustalił dyrektor CKE:

 

 

11 stycznia 2022r.

10 stycznia, 12 stycznia - 6 lutego 2022r.

 

 

21 czerwca 2022r.

20 czerwca, 22 czerwca - 6 lipca 2022r.

 

 

 

2-7 czerwca 2022r.

1-19 czerwca 2022r.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część

egzaminu maturalnego:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka obcego nowożytnego, do którego 
przystępuje największa liczba absolwentów w danej
szkole (język angielski - pp)
 
 
 
egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 listopada 2021r. 

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

 

 

4 maja 2022r.

5 maja 2022r.

6 maja 2022r.

 

  

11 stycznia 2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona