informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 20221/2023

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 1 września 2022r.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23-31 grudnia 2022r.
3. Ferie zimowe. 30 stycznia -12 luty 2023r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna. 6 - 11 kwietnia 2023r.
5.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

 - w szkołach ponadpodstawowych

28 kwietnia 2023r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 23 czerwca 2023r.
7. Ferie letnie. 24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

8.

 

 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:


- część ustna

- część pisemna

ustalił dyrektor CKE: 

 

10-23 maja 2023r. 

4-22 maja 2023r.

 

   

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy zawodowe:

(Formuła 2019)

Sesja I Zima 2023

część pisemna

część praktyczna

 

Sesja II lato 2023

część pisemna

część praktyczna

ustalił dyrektor CKE:

 

10-14 stycznia 2023r.

9-21 stycznia 2023r.

 

 

 

2-7 czerwca 2023r.

1-18 czerwca 2023r.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

 

 

- w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część

egzaminu maturalnego:

  • z języka polskiego - pp
  • z języka obcego nowożytnego, do którego do którego przystępuje największa
    liczba absolwentów w danej szkole (język angielski – pp)
  • z matematyki
  • z jezyka obcego nowożytnego przystępuje największa liczba absolwentów
    w danej szkole (język angielski - pr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 października 2022r. 

2 maja 2023r.

9 czerwca 2023r.

 

 

 

 

 

 

4 maja 2023r.

5 maja 2023r.

8 maja 2023r.

9 maja 2023

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona