Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.1 września 2022r.
2.Zimowa przerwa świąteczna.23-31 grudnia 2022r.
3.Ferie zimowe.30 stycznia -12 luty 2023r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna.6 – 11 kwietnia 2023r.
5.Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – w szkołach ponadpodstawowych28 kwietnia 2023r.
6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.23 czerwca 2023r.
7.Ferie letnie.24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.
8.   Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część ustna- część pisemna
ustalił dyrektor CKE:  10-23 maja 2023r. 4-22 maja 2023r.
   
9.        Egzaminy zawodowe:(Formuła 2019)Sesja I Zima 2023część pisemnaczęść praktyczna Sesja II lato 2023część pisemnaczęść praktycznaustalił dyrektor CKE: 10-14 stycznia 2023r.9-21 stycznia 2023r.   2-7 czerwca 2023r.1-18 czerwca 2023r.
   
10.                        Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych     – w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna częśćegzaminu maturalnego:z języka polskiego – ppz języka obcego nowożytnego, do którego do którego przystępuje największa
liczba absolwentów w danej szkole (język angielski – pp)z matematykiz jezyka obcego nowożytnego przystępuje największa liczba absolwentów
w danej szkole (język angielski – pr)
31 października 2022r. 2 maja 2023r.9 czerwca 2023r.      4 maja 2023r.5 maja 2023r.8 maja 2023r.9 maja 2023