informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Koła zainteresowań

Proponujemy uczniom udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Działają:

- Kola przedmiotowe:

 • teleinformatyczne,
 • elektroniczne i przedsiębiorczości,
 • matematyczne,
 • historyczne,
 • polonistyczne,
 • językowe,
 • geograficzne,
 • dziennikarskie,
 • teatralne,
 • fizyczno-astronomiczne,
 • fotograficzne,
 • wiedzy o społeczeństwie,
 • chemiczne,
 • biologiczne.


- Teatr Szkolny "Próba", 
- SKS - sekcje:

 • piłka koszykowa dziewcząt,
 • piłka siatkowa chłopców,
 • lekkoatletyka,
 • piłka koszykowa chłopców,
 • piłka siatkowa dziewcząt,
 • siłownia,


-Szkolny radiowęzeł.

Jesteśmy świadomi, że młodzi ludzie, opuszczając progi naszej szkoły, będą potrzebowali w dorosłym życiu czegoś więcej niż tylko wiedzy, jaka gwarantują im programy nauczania. Dlatego staramy się przygotować ich do pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Nasi uczniowie realizują się w różnych formach działalności społecznej - są wśród nich:

- Wolontariat, w którego ramach młodzież współpracuje min. z Ośrodkiem Profilaktyki, Wczesnej Terapii Uzależnień w Inowrocławiu oraz Bankiem Żywności; nasi wolontariusze uczestniczą w akcjach i kampaniach ogólnopolskich i miejskich, współorganizują imprezy dla dzieci, uczestniczą w rozmaitych szkoleniach

- Szkoła Liderów, w ramach której uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim, biorą udział w szkoleniach mających na celu rozwijanie idei samorządności oraz kształcenie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej

- Młodzieżowa Rada Miasta.

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona