informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

IV Liceum Ogólnokształcące

Klasa sportowa

Uprawianie sportów uczy odpowiedzialności, dyscypliny, pracy w grupie i sumienności, a ruch fizyczny jest niezwykle ważny w rozwoju młodego człowieka. Mając na uwadze aktywność fizyczną młodzieży w szkole i w jej czasie wolnym, zaangażowanie w zawodach  i zdobywanie medali oraz zainteresowanie sportem, podjęto decyzję, że w roku szkolnym 2022/2023 powstanie klasa sportowa. Oddział sportowy - oddział w liceum z 2 dyscyplinami sportowymi. Do grupy z piłką koszykową mogą aplikować dziewczęta i chłopcy, do grupy z piłką nożną mogą kandydować chłopcy. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosując nowoczesne techniki i formy nauczania będzie rozwijała pasje i zdolności sportowe młodzieży. Warto dodać,że zajęcia organizowane będą we współpracy z KS Cuiavia Inowrocław oraz KSK Ciech Noteć Inowrocław. Zatem, chcesz poznać smak zwycięstwa, to zostań uczniem klasy sportowej. 

Klasa pożarnicza 

 

 

Klasa pożarnicza to klasa mundurowa liceum ogólnokształcącego pod patronatem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Profil ten skierowany jest do wszystkich absolwentów szkół podstawowych – tak chłopców, jak i dziewcząt, którzy chcieliby rozwinąć zainteresowania ratownictwem, pracą strażaka, a tym samym wyrazić gotowość niesienia pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji ratowniczych. 

Uczniowie opanują wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ceremoniału służb mundurowych, regulaminów, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W klasie tej prowadzone będą zajęcia lekcyjne zgodne z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem przedmiotów: chemia, wiedza o społeczeństwie. Program nauczania uzupełniony zostanie o przedmioty z zakresu kształcenia pożarniczego: edukację pożarniczą oraz zdrowotną.

Uczniowie mogą kontynuować naukę języka angielskiego, natomiast drugim językiem do wyboru będzie niemiecki, francuski lub rosyjski.

Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych uprawnień: szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, kurs udzielania pierwszej pomocy, kartę pływacką.

Szkoła posiada wiele atutów ułatwiających realizację programu nauczania, między innymi salę sportową z siłownią oraz kompleks boisk Orlik. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Powiatowej Straży Pożarnej.

Tylko ta szkoła pozwoli Ci skutecznie ubiegać się o podjęcie dalszej nauki w szkołach pożarniczych, umożliwi ukończenie studiów pożarniczych, rozpoczęcie studiów na uczelniach wojskowych, policyjnych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Nasi absolwenci będą mogli także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

 

Klasa policyjna

Celem kształcenia uczniów w mundurowej klasie policyjnej będzie zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej. W trakcie nauki uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat teoretycznego i praktycznego przygotowania policyjnego.

Zajęcia szkolne będą prowadzone wg ramowego planu liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami: wiedza o społeczeństwie i geografia.

Program zostanie poszerzony o edukację policyjną, realizowaną w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu. W ramach tego przedmiotu uczniowie zostaną zapoznani z organizacją i historią policji, podstawami prawa, prewencją, technikami interwencyjnymi i samoobrony, zasadami postępowania dochodzeniowego, ruchu drogowego, ratownictwa medycznego, zasadami posługiwania się bronią, musztrą i etyką zawodową policjanta.

Program zostanie wzbogacony o kryminologię kryminalistykę. W ramach tego przedmiotu uczniowie będą

 mieli możliwość zapoznania się z metodami stosowanymi w laboratoriach kryminalistycznych oraz wykonania prostych analiz chemicznych takich jak: analizy wagowe, jakościowe, mikroskopowe i identyfikacji daktyloskopijnej. Przewidziany jest udział w zajęciach terenowych, wycieczkach i uroczystościach policyjnych.

Uczniowie mogą kontynuować naukę języka angielskiego, natomiast drugim językiem do wyboru będzie: niemiecki, francuski lub rosyjski.

Ukończenie tej klasy jest punktowane podczas naboru do pracy w policji. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwia kontynuowanie nauki na studiach na takich kierunkach jak: studia policyjne, bezpieczeństwo narodowe, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia.

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona