informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Patron

patron

Patron - opiekun, ojciec duchowy... Parafrazując słowa pięknego wiersza Karola Wojtyły
o Ojczyźnie, powiedzieć można: Patron - "kiedy myślę, wówczas wyrażam się i zakorzeniam". Czy szkoła może istnieć bez patrona? Zapewne tak. Wtedy jednak taka szkoła jest jak człowiek bez nazwiska, niezakorzenione drzewo... Tak przecież jak nazwisko konkretnego człowieka zakotwicza go w pamięci rodowej, określa jego tożsamość, tak również patron łączy "wczoraj" i "dziś", stanowi źródło inspiracji, refleksji etycznej i działań wychowawczych.

Jako społeczność szkolne długo pozostawaliśmy bez patrona. Przełom nastąpił w chwili choroby i śmierci Ojca Świętego. Zrodziła się wówczas myśl, aby to właśnie Jan Paweł II - moralny i duchowy przewodnik świata chrześcijańskiego - wyznaczył naszą tożsamość. Zapragnęliśmy, aby Ten, który w szczególny sposób umiłował młodzież, stał się naszym Nauczycielem.

14 kwietnia 2005r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inoworocławiu - po zapoznaniu się z wynikami referendum przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli - podjęła uchwałę o nadaniu Szkole imienia Jana Pawła II. 
Z radością przyjęliśmy wiadomość, że nasza decyzja spotkała się z aprobatą Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie.

Mamy świadomość, że to nadzwyczajne wyzwanie i zobowiązanie! (...)

Nasz Patron wielokrotnie powtarzał, że w młodych ludziach jest olbrzymi potencjał dobra
i twórczych możliwości. Wiedział, że świat potrzebuje entuzjazmu młodych, tej pierwotnej radości życia... Skromnie i paradoksalnie zaznaczał:"To wcale nie jest tak,że Papież prowadzi młodych z jednego krańca globu ziemskiego na drugi. To oni go prowadzą..."

Mówił: "Moi drodzy przyjaciele! Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali."

tekst: S. Zaporska-Zaręba, T. Olejniczak (frag)


Kamera internetowa umieszczona przy grobie Jana Pawła II


do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona