informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Rekrutacja

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie rekrutacji w roku szkolnym 2022/23

Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego

Strona rekrutacji


 

Druki zgody rodziców:

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę ucznia w oddziale sportowym

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH UCZEŃ WINIEN DOSTARCZYĆ ORZECZENIE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ STWIERDZAJĄCE , ŻE: UCZEŃ POSIADA STAN ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCY PODJĘCIE NAUKI W ODDZIALE SPORTOWYM. ( druki posiadają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej)

Testy sprawnościowe:

Piłka nożna

Piłka koszykowa  


 

Informacja dla kandydatów do oddziału sportowego w ZSCHE  Inowrocław 

UWAGA! 

Przypominamy, że wnioski  o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego  - oddział sportowy

do 31 maja 2022r. (wtorek) do godz. 15:00 


 

          TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH  DO ODZIAŁU SPORTOWEGO

    7 i 8 czerwca  2022

               7 czerwca   ( wtorek)   -  kandydaci do oddziału sportowego  - piłka nożna

8 czerwca   ( środa ) -   kandydaci do oddziału sportowego – piłka koszykowa

 

 Zbiórka -  każdego dnia o godz 15.00  - sala gimnastyczna w budynku szkoły

Obowiązuje strój sportowy.

 TESTOWI  PODLEGAJĄ WSZYSCY ZGŁOSZENI UCZNIOWIE BEZ WZGLĘDU NA NUMER PREFERENCJI SZKOŁY.


 


do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona