informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Samorząd

Samorząd Uczniowski
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Jana Pawła II
w InowrocławiuRegulamin SU
Cele SU


Najważniejsze działania SU


Od roku szkolnego 2006/2007 SU organizuje debaty, podczas których uczniowie podejmują tematy trudne i kontrowersyjne. Do tej pory rozważaliśmy kwestie dotyczące tolerancji, kary śmierci, eutanazji oraz przemocy wśród młodzieży. Podczas każdej z tych debat nasi rówieśnicy mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów, opinii dotyczących tych niezwykle trudnych tematów. Temat kary śmierci podzielił nas bardzo. Wielu uważało, że w wyjątkowych sytuacjach jej zastosowanie jest uzasadnione, inni twierdzili, że pozbawienie życia jest niedopuszczalne, nawet jeśli tej karze ma być poddana osoba pozbawiona wszelkich zasad. Podobne emocje wzbudził temat eutanazji. W debatach, w roli ekspertów, uczestniczyli nauczyciele. Dzięki nim mieliśmy możliwość spojrzenia na te niezwykle trudne kwestie z punktu widzenia historii, biologii, a także biorąc pod uwagę kwestie etyczne. Ostatnia debata, która odbyła się w roku szkolnych 2010/2011 dotyczyła przemocy wśród młodzieży, zarówno fizycznej jak i psychicznej, z którą możemy spotkać się w szkole, w rodzinie, na ulicy, ale też z tak zwaną cyberprzemocą.


Debata o eutanazji 
Kolejnym pomysłem SU jest konkurs na najsympatyczniejszego nauczyciela organizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie wybierają swoich faworytów w kilku kategoriach:

- NAUCZYCIEL - "SERCE NA DŁONI"
- NAUCZYCIEL - "CIĘTY JĘZYK"
- NAUCZYCIEL - "ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ"
- NAUCZYCIEL - "TRYSKAJĄCY HUMOREM"
- NAUCZYCIEL - "SIŁA GŁOSU"

W ten sposób chcemy okazać swoją sympatię nauczycielom. Wiemy też, że nasi belfrzy mają poczucie humoru i nawet wygrana w kategorii „cięty język” sprawia im radość.

Od dwóch lat współpracujemy z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Uczniowie naszej szkoły jako wolontariusze pomagają dzieciom z ośrodka w nauce, organizują dla nich zajęcia sportowe. To dla nich wspaniała możliwość spędzania czasu z młodszymi kolegami, a także lekcja odpowiedzialności i obowiązkowości. Na pożegnanie, przed wakacjami, wolontariusze zorganizowali dzieciom wyprawę do Solanek, gdzie wszyscy razem bawili się na placu zabaw. Wierzymy, że w tym roku będziemy kontynuować współpracę z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny.
SPACER DO PARKU SOLANKOWEGOdo góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona