informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Technikum w zawodzie technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji.

Technik teleinformatyk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

K1 (INF.07.) - Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.

K2 (INF.08.) - Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła oferuje także w trakcie nauki szkolnej dodatkową możliwość ukończenia kursu
z zakresu obsługi i konfiguracji urządzeń CISCO.

Uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do środowiska Office 365 online oraz Azure Dev Tools for Teaching z bezpłatnym oprogramowaniem firmy Microsoft (w tym Windows 10 oraz Windows Server). Mają także możliwość korzystania z bezpłatnego oprogramowania firmy Autodesk np: AutoCad i Fusion 360.

Wybrane efekty kształcenia:

1) uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;

2) projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych;

3) montaż i eksploatacja systemów transmisyjnych;

4) instalowanie i eksploatacja systemów komutacyjnych;

5) administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

Po skończeniu szkoły mogą nadal kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej we wszystkich zakładach, bankach, urzędach stosujących systemy informatyczne w serwisach komputerowych. Zawód pozwala również założyć własną firmę.

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

elektrotechnika i elektronika, transmisja danych i przetwarzanie sygnałów, urządzenia teletransmisyjne, sieci komputerowe, systemy i sieci transmisyjne, podstawy komutacji cyfrowej, język obcy zawodowy, pomiary elektryczne i elektroniczne, systemy komputerowe, konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych, praktyka zawodowa .

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona