Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023


8 września 2022r. godz.17.00 (dla klas pierwszych)

22 września 2022r. godz. 17:00 (pozostałe klasy)

17 listopada 2022r. godz. 17:00

12 styczenia 2023r. godz. 17:00 wywiadówka

16 marca 2023r. godz. 17:00

„Drzwi otwarte” – indywidualne spotkania dyrekcji i nauczycieli z rodzicami

– 18 maja 2023r. godz. 17:00 – 18:30